Διάγνωση μπαταρίας υψηλής τάσης με τα mega macs

Η μπαταρία υψηλής τάσης θεωρείται η καρδιά και το πιο ακριβό εξάρτημα ενός ηλεκτρικού οχήματος με μπαταρία (BEV). Κρίσιμοι παράγοντες όπως οι επιδόσεις, η αυτονομία και η συνολική αξία του οχήματος εξαρτώνται άμεσα από τη χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου. Το πακέτο μπαταριών, που αποτελείται από έως και 120 κυψέλες μπαταρίας, αποτελούν μέρος του κάτω μέρους του αμαξώματος του ηλεκτρονικού οχήματος και δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα.

Μετρήσεις υψηλής και χαμηλής τάσης με τη διαγνωστική συσκευή mega macs X

Η διαγνωστική συσκευή mega macs X με δυνατότητα DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) αναπτύχθηκε από τη Hella Gutmann με γνώμονα τα εξαιρετικά γρήγορα πρότυπα επικοινωνίας των μελλοντικών οχημάτων. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με ευελιξία στις ανάγκες ενός συνεργείου ανά πάσα στιγμή - για παράδειγμα, για επέκταση σε οχήματα υψηλής τάσης.