Εταιρεία

Παρουσίαση Εταιρείας

Η ιστορία της Electra Hella’s S.A. συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Η εταιρεία αντιπροσωπεύει μεγάλους κατασκευαστές και συσκευαστές. Συνεργάζεται με τους πιο σημαντικούς εισαγωγείς και διανομείς της χώρας. Από το 1995 η Electra Hella’s S.A. έχει συνεταιριστεί με τη Γερμανική HELLA GmbH & Co. KGaA, κυρίαρχη εταιρεία στον τομέα της κατασκευής ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων.

ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 121620401000

Στόχος

O επιχειρηματικός στόχoς της Electra Hella’s S.A. είναι η αντιπροσώπευση σημαντικών πρoμηθευτών της αυτoκινητoβιoμηχανίας. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μπορεί να ικανoπoιήσει τις απαιτήσεις των πελατών και των προμηθευτών με επαγγελματισμό και απoτελεσματικότητα.

Προσωπικό

Το προσωπικό της εταιρείας πλαισιώνεται από 12 έμπειρους συνεργάτες. Διαθέτει τεχνικό τμήμα για σεμινάρια και ενημερώσεις προϊόντων, επίλυση θεμάτων εγγυήσεων, τμήμα marketing καθώς και επιθεωρητές πωλήσεων.

Image module

Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία έχει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Ελλάδος.

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, προσφέρουμε διαγνωστικά μηχανήματα, ηλεκτρονικό /ηλεκτρολογικό υλικό αλλά και συμβουλές για τις σύγχρονες τεχνολογίες των ηλεκτρικών και των υβριδικών οχημάτων.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 η εταιρεία παρέχει συμβουλές και προϊόντα για παρακολούθηση, ενημέρωση, ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών σε στόλους οχημάτων.

T: +30 210 9531690
E: info@electra-hellas.gr