1η Θεματική ενότητα webinar

Νέος ευφυής ψηφιακός ταχογράφος.

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις νέες εξελίξεις για τον ευφυή ταχογράφο, τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, τη νέα νομοθεσία καθώς τις ευθύνες των επιχειρήσεων μεταφορών.

2η Θεματική ενότητα webinar

Ανάγνωση εκτυπώσεων ψηφιακού ταχογράφου

Σε αυτήν την ενότητα θα αναλύσουμε τα εικονογράμματα που υπάρχουν στις εκτυπώσεις καθώς και των συνδυασμό αυτών και θα αναλύσουμε με παραδείγματα τον τρόπο ανάγνωσης (δομή) των κυριότερων εκτυπώσεων π.χ. 24ωρη εκτύπωση από κάρτα οδηγού και οχήματος, γεγονότα και σφάλματα κτλ.

3η Θεματική ενότητα webinar

Παρουσίαση μενού ψηφιακού ταχογράφου

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την δομή του μενού ενός ψηφιακού ταχογράφου Continental-VDO καθώς και τις δυνατότητες του, π.χ. διαδικασία αλλαγής τοπικής ώρας, διαδικασία εκτύπωσης από κάρτα οδηγού κτλ.

4η Θεματική ενότητα webinar

Ανάγνωση διαγραμμάτων αναλογικού ταχογράφου

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε την δομή του αναλογικού διαγράμματος, τον τρόπο συμπλήρωσης του καθώς και τις πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει μια εταιρεία ή ένας οδηγός από αυτό.


Διάρκεια κάθε διαδικτυακού σεμιναρίου 60 λεπτά.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Σύνδεσμος για Φόρμα Εγγραφής: https://forms.gle/wcAmRpXSxrTifyNb8