Καθώς το περιβάλλον αλλάζει καθημερινά, η Electra Hella’s S.A. οφείλει να παρέχει λύσεις υψηλής ποιότητας για τους στόλους οχημάτων.

Η Ελληνική αγορά έχει πλέον μετατραπεί από μεμονωμένους ιδιοκτήτες σε ολόκληρους στόλους οχημάτων. Αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη να παρέχονται πληροφορίες όπου θα πρέπει διαδραστικά ν’ ανταλλάσσονται ενημερώσεις μεταξύ του κεντρικού γραφείου και του οχήματος.

Ταυτόχρονα η συνεχώς πιο απαιτητική νομοθεσία απαιτεί τις ψηφιακές ανταλλαγές πληροφοριών.

Σε όλες αυτές τις νέες προκλήσεις η εταιρεία προσφέρει λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.