Η εταιρεία εξυπηρετεί τους οίκους του εξωτερικού παρέχοντας υπηρεσίες όπως:

Πελατολόγιο
που καλύπτεται Πανελλαδικά
Στατιστικές Πληροφορίες
για τα προϊόντα και το στόλο των οχημάτων στην Ελληνική αγορά
Υποστήριξη Marketing και Προώθησης
Τεχνική Υποστήριξη