Νέο τεχνικό σεμινάριο για τους έξυπνους ψηφιακούς ταχογράφους VDO DTCO 4.0.

T: +30 210 9531690
E: info@electra-hellas.gr