Η Continental Έλαβε Έγκριση Τύπου για τον Ευφυή Ταχογράφο

• Προγραμματισμένη ασφάλεια για τον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων – ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης 6 μήνες πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός DTCO • Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν ήδη τα