Διαγνωστικές συσκευές Hella Gutmann τώρα με αυτοματοποιημένη λειτουργία Diagnosics

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αυτοματοποιημένη Διάγνωση", οι διαγνωστικές συσκευές mega macs με λογισμικό SDI εκτελούν αυτόματα ολόκληρη τη διαδικασία. Η τεχνητή νοημοσύνη λαμβάνει αποφάσεις και πραγματοποιεί στατιστικές αξιολογήσεις.