ΦΑΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ HELLA SOS 360°

Όποτε υπάρχει βλάβη ή ατύχημα, είναι απαραίτητο να ασφαλίζετε την τοποθεσία στην οποία έχει συμβεί το περιστατικό. Αυτό εξηγεί γιατί σε πολλές χώρες το προειδοποιητικό τρίγωνο απαιτείται από τη νομοθεσία. Αλλά μέχρι να ετοιμαστεί αυτό, το όχημα παραμένει μη ασφαλές – ένας κίνδυνος για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου που ειδικά στο σκοτάδι δεν πρέπει να υποτιμάται.