Συστήματα υποβοήθησης οδηγού: Τι μπορούν να κάνουν οι αισθητήρες

Τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS) παρέχουν στα οχήματα πρόσθετη άνεση και ασφάλεια στους δρόμους. Σήμερα, στα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία συχνά συνδυάζονται σε μεμονωμένα πακέτα ασφαλείας.