Ελατήρια χαμηλώματος: Αξιοποιήσετε στο μέγιστο το αυτοκίνητο σας

Είναι σαφές ότι ένα χαμηλωμένο αυτοκίνητο προσφέρει μια σπορ εμφάνιση και δυναμική ακόμη και στάσιμο. Από την άποψη της δυναμικής οδήγησης, το χαμήλωμα του αυτοκινήτου με σπορ ανάρτηση και κατάλληλα

Η Continental προσφέρει στα συνεργεία ένα Ολοκληρωμένο Πακέτο για τον Έλεγχο των Ευφυών Ταχογράφων

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον DTCO 4.0 από μία μόνο πηγή Η εταιρία τεχνολογίας Continental προσφέρει στα συνεργεία ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και εξοπλισμού για τον έλεγχο των έξυπνων

TIS-Web Motion ανίχνευσης και εντοπισμού των οχημάτων για τους Διαχειριστές Στόλου

Geofencing και ειδοποιήσεις: Η Continental βελτιώνει το πρόγραμμα TIS-Web Motion ανίχνευσης και εντοπισμού των οχημάτων για τους Διαχειριστές Στόλου • Νέες λειτουργίες προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση • Εύκολη λειτουργία: TIS-Web Motion

Η Continental Έλαβε Έγκριση Τύπου για τον Ευφυή Ταχογράφο

• Προγραμματισμένη ασφάλεια για τον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων – ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης 6 μήνες πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός DTCO • Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν ήδη τα