Η Continental προσφέρει στα συνεργεία ένα Ολοκληρωμένο Πακέτο για τον Έλεγχο των Ευφυών Ταχογράφων

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον DTCO 4.0 από μία μόνο πηγή Η εταιρία τεχνολογίας Continental προσφέρει στα συνεργεία ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και εξοπλισμού για τον έλεγχο των έξυπνων

TIS-Web Motion ανίχνευσης και εντοπισμού των οχημάτων για τους Διαχειριστές Στόλου

Geofencing και ειδοποιήσεις: Η Continental βελτιώνει το πρόγραμμα TIS-Web Motion ανίχνευσης και εντοπισμού των οχημάτων για τους Διαχειριστές Στόλου • Νέες λειτουργίες προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση • Εύκολη λειτουργία: TIS-Web Motion

Η Continental Έλαβε Έγκριση Τύπου για τον Ευφυή Ταχογράφο

• Προγραμματισμένη ασφάλεια για τον κόσμο των επαγγελματικών οχημάτων – ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης 6 μήνες πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός DTCO • Οι κατασκευαστές εξοπλίζουν ήδη τα